Akustyka
Get Adobe Flash player


 

KOMFORT Z WYŻSZEJ PÓŁKI

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje znaczna ilość towarzyszących budynkowi instalacji mechanicznych. Dużą ich grupę stanowią instalacje wentylacji i klimatyzacji. Co raz częstszym elementem instalacji towarzyszącej budynkowi są też agregaty prądotwórcze. Hałas generowany przez te urządzenia niejednokrotnie przekracza dopuszczalne przez Prawo Polskie wartości graniczne czy to w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi czy też na granicy działki.
Odpowiedzią na problemy hałasu urządzeń jest grupa obudów akustycznych oferowanych przez firmę ME Polska. W swojej ofercie posiadamy kilka typów żaluzji akustycznych jak i panele akustyczne. Czynnie współpracujemy z kilkoma uczelniami wyższymi oraz z niezależnymi jednostkami badawczymi. Oferujemy kompleksową usługę doradztwa, projektu akustycznego, projektu montażowego, dostawy i montażu obudów akustycznych dedykowanych dla danej inwestycji.

rys1a

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

Podstawowym produktem znajdującym zastosowanie w obudowach akustycznych urządzeń i budynków technicznych są żaluzje akustyczne. Ich zastosowanie pozwala połączyć trzy podstawowe zadania stawiane obudowom specjalistycznym tj. funkcjonalność, spełnienie wymogów akustycznych, estetyka rozwiązania. Żaluzje akustyczne pozwalają osiągnąć kompromis pomiędzy potrzebą zapewnienia dostępu powietrza do urządzeń technicznych, a potrzebą ograniczenia hałasu emitowanego przez te urządzenia. W zależności od specyfiki urządzeń i wymogów akustycznych stawianych dla danego obiektu oferujemy różne typy żaluzji o zróżnicowanych parametrach akustycznych. Wykonujemy żaluzje dedykowane dla danego projektu, a wiec o odpowiednim module, w oczekiwanym kolorze. Posiadamy w ofercie zarówno żaluzje z blach salowych jak i aluminiowych i nierdzewnych. Służąc doradztwem od początku konstruowania koncepcji obudowy jesteśmy w stanie spełnić szereg wymagań również tych nietypowych.

• Izolacyjność: Rw = 11(-1,-2)dB, DLR = 9

rys2

PODWYŻSZONE WYMAGANIA AKUSTYCZNE

W Naszej ofercie znajdują się również elementy obudowy akustycznej o wyższych parametrach izolacyjności i pochłaniania. Panele akustyczne tworzą pełną ścianę obudowy co znacznie poprawia parametry akustyczne przegrody. Panele wykonane są z blachy aluminiowej, stanowią zatem obudowę o relatywnie niskim ciężarze.

• Izolacyjność: Rw = 32(-2,-6)dB, DLR = 27
• Pochłanialność: DLα = 14, αw = 0,85

rys3a

ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB

Bogaty park maszyn oraz zaplecze inżynierskie umożliwiają nam wychodzenie na przeciw potrzebom w sytuacjach gdy typowa obudowa akustyczna nie zdaje egzaminu. Dzięki współpracy z uczelniami technicznym i niezależnymi jednostkami badawczymi podejmujmy wyzwania realizacji obudów nowych, nietypowych, wymagających indywidualnego podejścia oraz możliwości szybkiej zmiany profilu produkcji dostosowanego pod dany element.

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska