Żaluzje akustyczne


rys1a

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

Podstawowym produktem znajdującym zastosowanie w obudowach akustycznych urządzeń i budynków technicznych są żaluzje akustyczne. Ich zastosowanie pozwala połączyć trzy podstawowe zadania stawiane obudowom specjalistycznym tj. funkcjonalność, spełnienie wymogów akustycznych, estetyka rozwiązania. Żaluzje akustyczne pozwalają osiągnąć kompromis pomiędzy potrzebą zapewnienia dostępu powietrza do urządzeń technicznych, a potrzebą ograniczenia hałasu emitowanego przez te urządzenia. W zależności od specyfiki urządzeń i wymogów akustycznych stawianych dla danego obiektu oferujemy różne typy żaluzji o zróżnicowanych parametrach akustycznych. Wykonujemy żaluzje dedykowane dla danego projektu, a wiec o odpowiednim module, w oczekiwanym kolorze. Posiadamy w ofercie zarówno żaluzje z blach salowych jak i aluminiowych i nierdzewnych. Służąc doradztwem od początku konstruowania koncepcji obudowy jesteśmy w stanie spełnić szereg wymagań również tych nietypowych.

• Izolacyjność: Rw = 11(-1,-2)dB, DLR = 9

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska