Dofinansowanie ze środków UE


W dniu 19.05.2009 roku firma ME Polska Spółka z o.o. oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości podpisały Umowę o dofinansowanie Projektu : „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ME Polska poprzez zakup linii technologicznej do produkcji i montażu przegród dźwiękochłonnych” w ramach II Osi Priorytetowej.

Założenia projektu są zgodne z ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w obszarze II. „Gospodarka regionalnej szansy”: kierunek polityki „Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii – podniesienie poziomu innowacyjności firm w Województwie. W wyniku podpisanej umowy firma ME Polska z sukcesem realizuje wyżej wymieniony projekt.

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska