Budynek magazynowo spedycyjny w Zabrzu

• Materiał: Panele linerane
• Rodzaj obudowy: Obudowa elewacji z paneli linearnych oraz płyt warstwowych.
• Termin Realizacji: 2007

Elewacja wykonana z linearnych paneli alumi-niowych Hunter Douglas to wentylowana, lekka i gładka okładzina zamknięta. Ukryty system mocowania paneli na zatrzask umożliwia swobodne ruchy termiczne aluminiowych paneli, eliminując w ten sposób problemy występujące w innych systemach paneli, listew czy płyt przykręcanych.
Panele montowane są od góry do dołu, co w przypadku uszkodzenia elewacji, które występuje na ogół w jej dolnej części, umożliwia szybką naprawę, bez konieczności demontowania całego pasma elewacji. System otwartych połączeń pozwala na naturalną wentylację w przestrzeni między pa-nelem a izolacją. Zintegrowany system kanałów odwadniających skutecznie odprowadza zarówno wody deszczowe, jak i powstające w wyniku kondensacji pary wodnej.

Comments are closed.