Elektrociepłownia Bełchatów

• Powierzchnia: około 22 000 m2 • Termin realizacji: 2008-2010 r. Obudowa ścian maszynowni oraz pylonów komunikacyjnych nowego bloku energetycznego. Wysokość obiektów ...

Hala produkcyjna Krakservis w Olkuszu

• Powierzchnia:  Dach  ~ 750m2 • Elewacje   ~ 1150m2 • Termin Realizacji: 2010 Firmy Grupy Metal Engineering (ME Polska oraz Laser4metal) wybudowały ...

Kopalnia Wapienia, Czatkowice

• Materiał: Blachy fałdowe • Rodzaj obudowy: Obudowa elewacji z blachy trapezowej oraz przegrody akustyczne. • Termin Realizacji: 2005 Blachy trapezowe jako ...

Siedziba ME Polska

• Materiał: Płyty warstwowe, Blachy fałdowe • Rodzaj obudowy: Obudowy budynku biurowego oraz hali produkcyjnej. • Termin Realizacji: 2001 • Nagroda: nominacja do realizacji roku.

Hala produkcyjna Telefonika Kable

• Materiał: Blachy fałdowe, Płyty warstwowe • Rodzaj obudowy: Obudowy budynku hali oraz budynku biurowego. • Termin Realizacji: 1999