Stowarzyszenie DAFA


ME Polska była członkiem założycielem stowarzyszenia DAFA

W 2006 roku wiodące firmy sektora budowlanego w zakresie wykonawstwa dachów płaskich i fasad podjęły dyskusję o przedsięwzięciu wspólnych działań ku optymalizacji efektów z prowadzonej działalności. Rezultatem wielu spotkań i rozmów firm wykonawczych było powołanie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, zwanego w skrócie Stowarzyszeniem DAFA.

W spotkaniu założycielskim udział wzięli reprezentanci 14 czołowych firm, wiodących prym na rynku budowlanym dachów płaskich i fasad w Polsce.

Stowarzyszenie DAFA jest platformą porozumienia i współpracy pomiędzy firmami w celu tworzenia przejrzystych i efektywnych reguł, zabezpieczających i optymalizujących interesy wszystkich uczestników procesu realizacyjnego.

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska