Dofinansowanie ze środków UE


W dniu 24.01.2019 roku firma ME Polska Spółka z o.o. oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości podpisały Umowę o dofinansowanie Projektu : „Wzrost konkurencyjności firmy ME Polska sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnej konsoli montażowej wykorzystywanej w podkonstrukcji krzyżowej fasad wentylowanych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki ME Polska poprzez realizację inwestycji, umożliwiającej wprowadzenie na rynek innowacyjnej konsoli montażowej dla elementów okładzinowych przegrody budowlanej, opracowanej w toku własnych prac B+R, stanowiącej kluczowy element podkonstrukcji krzyżowych fasad wentylowanych, wobec której dokonano zgłoszenia patentowego na skalę krajową.

 

 

 

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska