Płyty włóknisto cementowe


Płyty włóknisto – cementowe (znane też jako celulozowo – cementowe) są zbudowane ze spoiwa cementowego modyfikowanego do-mieszkami chemicznymi z dodatkiem włókien celulozowych (10%) oraz wypełniaczy. Producenci oferują płyty bez pokrycia dekoracyjnego (gładka lub zacierana faktura), płyty pokry-te farbami (akrylowymi lub poliuretanowymi), barwione w masie oraz płyty pokryte naturalnym kruszywem kamiennym. Płyty mogą być stosowane bez wykończonej powierzchni zewnętrznej, albo pokrytych np. farbami, lekkim tynkiem akrylowym itp. Zwykle uzupełnieniem płyt są uszczelki, listwy okapowe, narożne i wypełniające.

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska