Pobierz


 Zeszyty DAFA:

 

 DAFA M 3.01.
Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych.

 

 DAFA M 2.01
Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich.

 

 DAFA M 1.01.
Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian.

 

 DAFA ID 5.04.
Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych.

 

 DAFA ID 4.02.
Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych + suplement.

 

 DAFA ID 4.01.
Jednopowłokowy dach wykonany ze stalowych blach fałdowych
z wierzchnią izolacją cieplną i uszczelnieniem.

 

 DAFA ID 1.11.
Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług
związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych.

 

 DAFA ID 1.06.
Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług
związanych z wykonaniem dwupowłokowego dachu metalowego niewentylowanego.

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska